0 items

Herbestemmen via Onterfd Goed

Na het doorlopen van alle verplichte regels en richtlijnen komt het leuke stuk van het afstotingstraject; het herbestemmen. Het object is definitief uit het museale register verwijderd; het is ‘verweesd’. Het heeft nu even geen eigenaar meer; Onterfd Goed is een tussenstation.

Alle objecten die bij Onterfd Goed binnenkomen worden opnieuw gewaardeerd en gefotografeerd, want nu kijken we er met heel andere ogen naar. Ze moeten nu zo snel mogelijk op de best mogelijke plek terecht komen. Een object wordt nu niet meer gewaardeerd naar museale status, maar naar economische waarde, voor zover dat mogelijk is. Onterfd Goed heeft een netwerk van deskundigen die helpen bij die waardering. Het is tegenwoordig mogelijk om snel achtergrondinformatie over een kunstenaar te vinden; leeft hij nog, voor hoeveel worden zijn werken op dit moment verkocht? Hoe geliefd is een antiek object bij verzamelaars? Met al deze informatie wordt het werk of object geregistreerd en krijgt het een prijs. Het is voor ons belangrijk om het object binnen 18 maanden te herbestemmen, anders loopt ons depot over. We willen de collecties graag onderbrengen bij liefhebbers die niet het budget hebben om in een galerie te kopen én we willen niet dat handelaren deze werken met veel winst doorverkopen. Daarom hebben kiezen we ervoor alles zó te prijzen dat het voor iedereen betaalbaar is, dat het net niet interessant is voor handelaren en dat we onze kosten kunnen betalen.

Van alle collectiestukken die er binnen komen worden alleen die stukken vernietigd die een infectie van ongedierte of schimmel hebben. Van historische objecten die niet meer zijn te restaureren gaan de losse onderdelen naar designers die ze weer gebruiken voor een nieuw product. Jammer genoeg mogen we met zwaar beschadigde kunst niets anders doen dan vernietigen. Hoe graag zouden we ook die gebruiken om mooie nieuwe dingen van te maken……