0 items

De Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten, kortweg LAMO.

De LAMO heeft zich sinds de introductie op het congres ‘Grenzen aan de groei’ in 1999 een stevige plaats verworven in de praktijk van het collectiebeheer door musea. De leidraad is breed geaccepteerd als professionele norm bij het selecteren en afstoten van objecten uit museale collecties. Dat geldt niet alleen voor de musea, die de Lamo als een praktisch verlengstuk van de Ethische Code aanvaard hebben, maar ook voor veel eigenaren van museale collecties, zoals de overheid.

Download

Download