0 items

Museum Jan Cunen / gemeente Oss

De gemeente Oss heeft besloten een groot aantal kunstwerken te ontzamelen die al langere tijd waren opgeslagen in de kelders van de gemeente en werden beheerd door Museum Jan Cunen. De directe aanleiding voor ontzameling was de verzelfstandiging van het museum, dat in de gelegenheid werd gesteld een keuze te maken uit deze collectie. De niet geslecteerde werken zijn overgedragen aan Onterfd Goed.

Onder de honderden werken bevond zich een klein aantal BKR-werken, maar vooral aangekocht werk van regionale -bekende- kunstenaars zoals Anita de Baaij en Alex Schalken.