0 items – 0,00

Bezoekadres

Willem van Konijnenburglaan 1B
5613DW Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

De LAMO, Leidraad Afstoten Museale Objecten

De museumbranche is collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed dat zij voor en namens de samenleving beheert. Musea die zijn opgenomen in het Museumregister dienen zich te houden aan gedragsregels en voorschriften die zijn vastgelegd in de Ethische Code voor Musea, ingesteld in 1991. Verschillende handleidingen geven museumdirecties en -medewerkers houvast bij het professioneel beheren van de hun toevertrouwde collecties. Een daarvan is de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten.

De Museumvereniging heeft in februari van 2023 een herziene versie van de LAMO gepubliceerd.

Rondom afstoten bestonden in het verleden veel misverstanden. De normen liepen sterk uiteen en sommige collecties groeiden tot onbeheersbare proporties. In 1999 lanceerde het toenmalige Instituut Collectie Nederland (ICN) daarom de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) en droeg die over aan de Museumvereniging. De LAMO is een instrument voor zelfregulering en een praktisch verlengstuk van de afstotingsparagraaf in de Ethische Code. Het geeft aan met welke aspecten een museum rekening dient te houden bij het opstellen van een afstotingsplan, en hoe dat vervolgens moet worden uitgevoerd.