0 items – 0,00

Bezoekadres

Willem van Konijnenburglaan 1B
5613DW Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

Stichting Onterfd Goed Nederlandse kunst en erfgoed

JE VINDT ONTERFD GOED OP DE WILLEM VAN KONIJNENBURGLAAN 1B IN EINDHOVEN. JE KUNT DAAR GRATIS PARKEREN. WE ZIJN GEOPEND OP WOENSDAG TOT EN MET ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR EN IEDERE ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR. VAN ZATERDAG 22 JUNI T/M ZONDAG 7 JULI LAAT MUS HERSMUS HAAR NIEUWE COLLECTIE 'WALLFLOWERS' ZIEN IN EEN VERKOOPEXPOSITIE BIJ ONTERFD GOED.
Onterfd Goed adviseert musea bij collectieverbetering
Musea verbeteren hun collectie door overbodige objecten af te stoten
Deze objecten worden door Onterfd Goed aangeboden aan het publiek
Het publiek ontfermt zich over 'verweesd' erfgoed
Met de opbrengst kan Onterfd Goed weer andere erfgoedbeheerders helpen
Stichting Onterfd Goed is een non-profit organisatie met de culturele ANBI status. Zij adviseert en ondersteunt Nederlandse erfgoedbeheerders zoals musea en gemeentes bij het verbeteren van hun collecties. Na een soms langdurig adviestraject beslist de opdrachtgever welke objecten moeten worden 'ontzameld' en deze worden vervolgens overgedragen aan Onterfd Goed met als opdracht: Zorg dat deze 'verweesde' objecten een nieuwe eigenaar krijgen. Doordat er geen winst hoeft te worden gemaakt, zijn de objecten zó geprijsd dat het voor iedereen haalbaar is om een authentiek kunstwerk van een Nederlandse kunstenaar van vernietiging te redden en tegelijkertijd de musea te helpen.

Ontzamelen in Nederland

Van de zestig miljoen objecten in de Nederlandse museumdepots wordt niet meer dan een kwart gebruikt in tentoonstellingen of voor onderzoek of educatie. Dat is niet alleen zonde van de overige objecten en kunstwerken, maar vooral van het geld wanneer je kijkt naar de kosten voor huur, klimaatbeheersing, personeel en verzekering.

De collecties die via Onterfd Goed een nieuwe bestemming vinden komen hoogst zelden van musea die worden gesloten. Ze zijn vooral afkomstig van erfgoedbeheerders die hun collectie willen verbeteren en willen besparen op beheerskosten.

De maatschappelijke taak van musea was eeuwenlang: verzamelen. Nu de focus van objecten verzamelen meer verschuift naar een verhaal vertellen, wordt er met een ander oog naar collecties gekeken. Eindeloos verzamelen en op de plank zetten is niet meer van deze tijd. Daarom worden objecten opnieuw gewaardeerd; steeds vaker door de conservatoren samen met groepen uit het publiek. Over objecten met relevante historische waarde bestaat geen enkele twijfel. Maar zwaar beschadigde objecten, of objecten waarvan een veelvoud in de collectie aanwezig is worden kritisch bekeken: bewaren of afstoten?

Voor elk object dat op de nominatie staat om te worden afgestoten volgt een intensief traject. Herkomst en historische betekenis moeten worden beschreven en dan volgt een ‘incubatietijd’ van twee maanden waarin het object zichtbaar is op de database die toegankelijk is voor alle musea en erfgoeddeskundigen. Pas wanneer het object binnen die periode niet word opgenomen door een ander museum of wordt aangemerkt als belangrijk Nederlands erfgoed, mag het worden ontzameld.