0 items – 0,00

Bezoekadres

Creatief terrein SECTIE-C, HAL 10
Daalakkersweg 2 (hoofdingang terrein)
5641JA Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

Stichting Onterfd Goed is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de status van Culturele ANBI. De kosten (huisvesting, personeel, etc) worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van verweesde kunst en objecten. Winst wordt gebruikt om musea of andere erfgoedinstellingen gratis of tegen aangepaste tarieven te adviseren bij collectievraagstukken. Onterfd Goed werkt met een groot aantal vrijwilligers die ieder hun specifieke expertise meebrengen.

We hebben gekozen voor vestiging op Sectie-C in Eindhoven omdat interactie met de creatieve breinen van designers en ambachtelijke makers voor Onterfd Goed van groot belang is. We werken graag samen met de generatie die zich in de toekomst moet buigen over de vraag hoe om te gaan met Nederlands erfgoed.

ONS TEAM

Onderzoek en registratie:  Jack Vreeke, Dik Kreuk, Joris Maring, Peter van Harten, Hans Hendriks.

Verkoop en presentatie:  Rebecca Smeets, Mart de Lange, Mus Hersmus, Lola Bruining

Archief en registratie: Ines van dijk

Communicatie:  Merel van Eck

Financiën:  Marije Delfgaauw  //  [email protected]

Directeur:  Jolande Otten  //  [email protected]

Raad van Toezicht:  René van Elderen (voorzitter), Hans Smetsers, Nicole Schrage, Ellen Hollander

 

 

   

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers!

Vrijwilliger techniek en onderhoud.   Je signaleert kleine onderhoudswerkzaamheden en voert ze zelf uit als mogelijk. Een stekker aanzetten, een wandje latexen: je draait er je hand niet voor om. Je adviseert bij grotere investeringen in onze ruimte.

Vrijwilligers voor registratie van de collectie en onderhoud van de webshop.  We krijgen zoveel objecten en kunstwerken binnen dat we extra handen kunnen gebruiken voor onderzoek en registratie van de collecties. Ook het onderhouden van ons voorraadsysteem en de webshop hoort hierbij.

Jaarverslag 2020

2020 ging de boeken in als een memorabel jaar, Niet alleen voor Onterfd Goed, maar voor de hele wereld. In maart werd het duidelijk dat de Corona epidemie een pandemie werd. Nederland ging op slot. Alle niet noodzakelijke winkels en bedrijven moesten dicht en iedereen werkte indien mogelijk van huis uit.

jaarverslag 2020

2020 jaarcijfers