0 items – 0,00

Bezoekadres

Creatief terrein SECTIE-C, HAL 10
Daalakkersweg 2 (hoofdingang terrein)
5641JA Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen

Welke waarde heeft erfgoed? Wie bepaalt die waarde en hoe? Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel bij de toekenning van verschillende soorten waarde aan objecten en collecties.

Lange tijd was de waardering van erfgoed uitsluitend in handen van erfgoedprofessionals als (kunst)historici, museologen en archeologen. Maar de wereld verandert en daarmee ook de kijk op de waardering van erfgoed. De expert is niet de enige die daarover kennis of een mening bezit. Om in te spelen op deze veranderde kijk en om de mening van anderen bij een waarderingsproces te betrekken, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een systematiek ontwikkeld voor de waardering van (museale) objecten en (deel)collecties. De beschreven aanpak volgt zes opeenvolgende stappen.

De publicatie is zowel bedoeld voor professionals alsook voor erfgoedliefhebbers, vrijwilligers en het publiek.