0 items

Fries Museum

Het Fries Museum werkt nauw samen met een aantal andere regionale musea. Om te voorkomen dat de verschillende collecties te veel overlappen, wordt er kritisch gekeken naar de historische objecten. Doublures en objecten die niet in het Friese verhaal thuis horen, worden afgestoten.

https://www.friesmuseum.nl/