0 items – 0,00

Bezoekadres

Willem van Konijnenburglaan 1B
5613DW Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

Een nieuwe koers – afstoten met LAMO – restauratie.

Het Liemersmuseum in Zevenaar koos voor nieuwe criteria voor haar toekomstige collectie. Zij past deze criteria toe om haar collectie te verbeteren en gebruikte daarvoor de procedure van de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) van de Nederlandse Museumvereniging.

Het Liemers museum droeg in 2022 een groot aantal schoolplaten over aan Onterfd Goed. Daarnaast kregen we het verzoek om voor een aantal kazuifels nieuwe eigenaren te zoeken.

Deze kazuifels zijn intussen allemaal herbestemd. Een deel ervan wordt zorgvuldig gerestaureerd. Van de kazuifels met een slechte conditie, wordt het nog mooie materiaal gebruikt om de andere te restaureren. Een Nederlandse bisschop heeft de eerste kazuifel al gedragen tijdens een mis.