0 items – 0,00

Bezoekadres

Creatief terrein SECTIE-C, HAL 10
Daalakkersweg 2 (hoofdingang terrein)
5641JA Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

 

HERBSTEMMING VAN DE SCRYPTIONCOLLECTIE WAS DE DIRECTE AANLEIDING VOOR DE OPRICHTING VAN STICHTING ONTERFD GOED IN 2012

In 2011 werd door onverwacht zware gemeentebezuinigingen de subsidie voor museum Scrypion in Tilburg van de ene op de andere maand stopgezet. Het pand moest in drie maanden worden leeggeruimd en de collectie werd opgeslagen op de zolder van het Fraterhuis in Tilburg. Toen er een jaar later nog altijd geen museum was gevonden dat  (een deel van) de uit 30.000 objecten bestaande collectie op zich wilde nemen, is besloten hem te ontzamelen. Drie ondernemers met hart voor de collectie hebben hem gekocht en in twee jaar duizenden typemachines, vulpennen, inktstellen, computers en inktpotten en tientallen meters bibliotheek en archief opnieuw geregistreerd en onderzocht. Vervolgens is er op objectniveau gezocht naar nieuwe eigenaren. Dit was de start van stichting Onterf Goed.

Inmiddels zijn alle objecten herbestemd; een heel klein deel bij Nederlandse erfgoedbeheerders en het overgrote deel is over de hele wereld uitgewaaierd. Een van de belangrijke deelcollecties was de typemachineverzameling van de Nederlandse schrijver W.F. Hermans. Zijn uit ruim 200 machines bestaande verzameling is tegenwoordig te zien bij boekhandel de Limerick in Gent.

Van de restanten van niet te restaureren typemachines en bakken vol onderdelen maakt Durk van der Ploeg kunstwerken, er werd van honderden metalen ponskaartjes een tafel gemaakt en designer Dirk van der Kooij maakte van de kunststof kappen van kantoormachines een aantal ronde tafels die zelfs in musea te zien zijn geweest.