0 items – 0,00

Bezoekadres

Creatief terrein SECTIE-C, HAL 10
Daalakkersweg 2 (hoofdingang terrein)
5641JA Eindhoven
Telefoon: 06 2478 4170
E-mail: [email protected]

Sjef Neijts werd op 29 mei 1923 in Nuenen geboren als oudste zoon van kwekersechtpaar Herman en Mechelina Neijts. Na de lagere school volgde hij  eerst de Ambachtschool in Eindhoven, aansluitend volgde hij een vierjarige avondopleiding tekenen.

In die periode werkte hij onder meer als modelmaker bij de filmstudio van George Pal die animatie- en reclamefilmpjes voor Philips maakte. In 1940 maakte hij zijn entree bij Philips en is daar tot 1983 blijven werken. Aanvankelijk als matrijzenmaker in de machinefabriek, maar na de oorlogsperiode die hij noodgedwongen voor een groot deel in Duitsland en Frankrijk doorbracht, wilde hij meer.

In de avonduren volgde Sjef daarom tekenlessen bij Kees Bol en Karel Vermeeren op de toenmalige Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Hun lessen inspireerden hem dusdanig dat hij vervolgens de vijfjarige avondopleiding Industriële Vormgeving is gaan doen. Nadat hij dat diploma in 1964 behaalde, werd hij overgeplaatst naar Philips Vormgeving en is daar tot zijn pensioen in 1983 blijven werken.

Naast zijn werk als vormgever voor Philips was Sjef tot op zeer hoge leeftijd in zijn vrije tijd vrijwel dagelijks te vinden in zijn atelier. Het vrije werk dat hij daar maakte, bestond voornamelijk uit metalen als zink, koper en brons, maar ook bewandelde Sjef zijwegen door aan de slag te gaan met verschillende soorten kunststof en hout.

De inspiratie voor zijn sculpturen haalde hij voornamelijk uit elementen uit de natuur waar hij een grote liefde voor koesterde. Organische vormen en inwendige structuren gebruikte hij als basis voor zijn vrije werk. Botten en wervels van dieren, pitten en kiemstructuren vond hij gewoon in de wereld om zich heen.

Daarnaast wordt het werk van Sjef gekenmerkt door degelijk technisch vakmanschap dat met uiterste precisie tot stand kwam. Voor Sjef Neijts is het nastreven van zoveel mogelijk perfectie in zijn werk altijd van het allergrootste belang geweest en gebleven.